Вие сте тук

Конкурси

06.01.2017

 

 

Въз основа на проведения конкурс комисията класира от първо до трето място следните най-успешно издържали конкурса кандидати:

 

 1. Даниел Валериев Шекерлетов

 2. Любомира Савова Николова

 3. Радка Дякова Милчева

   

   

   

Марина Агаларева
Председател на конкурсната комисия

Класиране на кандидатите, участвали в конкурса за длъжността Младши експерт в отдел „Устойчиво развитие на транспортната система”, дирекция „Национална транспортна политика”
19.12.2016

 

 

Въз основа на преценката конкурсната комисия

 

РЕШИ:

 

     а) Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

 1. Радка Дякова Милчева
 2. Милена Койнова Белчева
 3. Цветомира Маринчева Милева
 4. Ивона Христова Каращранова
 5. Петя Руменова Василева
 6. Христина Иванова Йонова
 7. Любомира Савова Николова
 8. Даниел Валериев Шекерлетов
 9. Марина Пламенова Цачева

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Младши експерт в отдел „Устойчиво развитие на транспортната система”, дирекция „Национална транспортна политика”
01.12.2016

 

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител обявява конкурс за длъжността „Младши експерт” в дирекция „Национална транспортна политика”, отдел „Устойчиво развитие на транспортната система”

           

Област на дейност:

Обявя за конкурс за длъжността „Младши експерт” в дирекция „Национална транспортна политика”, отдел „Устойчиво развитие на транспортната система”

 

 

Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати в конкурса за длъжността Младши експерт в отдел „Устойчиво развитие на транспортната система”, дирекция „Национална транспортна политика”
Subscribe to Конкурси