Вие сте тук

Закон

11.03.2016

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Мотиви 

09.03.2016

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Гурко“ № 6, етаж IV.

Становища и мотивирани предложения могат да бъдат изпращани в срок от 14 дни от датата на публикуване.

Мотиви

25.02.2016

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви

29.01.2016

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви

Приемането на предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис (законопроекта) е обусловено от необходимостта от:

Страници

Subscribe to Закон