Вие сте тук

Автомобилен транспорт - Контакти

Адрес:

   Изпълнителна агенция
"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

София 1000, ул."Гурко" 5

Телефони:

(+359 2) 930 88 53
(+359 2) 930 88 13

Телефон за подаване на сигнали за корупция:

(+359 2) 930 88 94

Факс:

(+359 2) 988 54 95
(+359 2) 981 81 15

Електронна поща:

avto_a@rta.government.bg

Електронна поща за приемане на
електронни документи, подписани
с удостоверение за универсален
електронен подпис:

eavto_a@rta.government.bg

Банковата сметка, обслужваща Централно управление на ИА "АА" е в банка УниКредит Булбанк, София, както следва:

ЦУ на ИА"АА"

Банка

IBAN

УниКредит Булбанк

 BG03UNCR96603120607317

 BIC  код на УниКредит Булбанк: UNCRBGSF

 Телефони

Юристи

(+359 2) 930 88 36

Човешки ресурси

(+359 2) 930 88 26

Деловодство

(+359 2) 930 88 41

Счетоводство

(+359 2) 930 88 18

Каса

(+359 2) 930 88 17

Психологически подбор

(+359 2) 930 88 15

Инспектори

(+359 2) 930 88 52

 

Областни отдели на "Автомобилна администрация" 

Адреси и телефони
Банкови сметки