Вие сте тук

СЗРАС - Контакти

Адрес за кореспонденция:
София 1000
Ул. „Дякон Игнатий” № 9
Министерство на транспорта
Специализирано звено за разследване на авиационни събития

Христо Христов - инспектор
Тел. (02) 9409864, (02) 9371067;
Факс: (02) 9409828
E-mail: ihristov@mtitc.government.bg

Стефан Петров - главен специалист
Тел. (02) 9409864
GSM: 0886 434 242
E-mail: spetrov@mtitc.government.bg

Валери Каралийски - инспектор
Тел. (02) 9409214
GSM: 0886 777 998
E-mail: vkaraliyski@mtitc.government.bg

Михаил Каменов - инспектор
Тел. (02) 9409 854
GSM: 0876 481 609
E-mail: mkamenov@mtitc.government.bg

Валери Тодоров - инспектор
Тел. (02) 9409 854
GSM: 0876 484 398
E-mail: vttodorov@mtitc.government.bg

GSM за 24-часово докладване на авиационни събития:
0889 601 266 - Христо Христов