Вие сте тук

Връзки с обществеността и протокол

Директор

Христина Стойчева
тел. 02/9409 256; e-mail: hstoytcheva@mtitc.government.bg

Екип „Връзки с обществеността“

Емилия Филчева - главен експерт;
тел. 02/9409 434; е-mail: ephilcheva@mtitc.government.bg
Костадин Вардев - главен експерт;
тел. 02/9409 620; е-mail: kvardev@mtitc.government.bg
Десислава Терзийска - главен експерт;
Вера Деянова - главен експерт
тел. 02/9409 753; е-mail: vdeianova@mtitc.government.bg

Екип „Протокол“

Габриела Петрова - главен експерт;
тел. 02/9409 747; е-mail: gpetrova@mtitc.government.bg
Георги Стоянов - главен експерт;
тел. 02/9409 499; е-mail: gstoyanov@mtitc.government.bg