Вие сте тук

COVID-19

Мерки към 2 март 2021 г.
На вниманието на българските автомобилни превозвачи: Актуална информация за изискванията при влизане в Германия
Мерки към 26 февруари 2021 г.
ПОЩИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Инструкция относно електронното отчитане на договорите и приложенията към тях, както и отговори по постъпилите въпроси за тяхното прилагане
Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ от автобусните превозвачи
Изплатени са близо 30 млн. лв. финансова помощ за подпомагане на автобусните превозвачи
29.01.2021

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията изплати 29 119 637 лева за подпомагане на автобусните превозвачи, за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

До крайния срок за кандидатстване бяха подадени 639 заявления. МТИТС извърши оценка за административно съответствие и допустимост, като одобри за финансиране 580 автобусни превозвачи, с които сключи договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

МТИТС приключи оценката на заявленията на автобусните превозвачи
12.01.2021

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията одобри за финансиране още 28 заявления на автобусни превозвачи, на обща стойност близо 2,4 милиона лева. С това приключи оценката по първа и втора оценителна сесия на всички постъпили заявления, по процедура BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Така министерството осигурява оперативен капитал на общо 580 автобусни превозвачи, за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Мерки към 08 януари 2021 г.
Обобщена информация за новите мерки срещу разпространението на COVID 19, свързани с придвижването на транспортния персонал в страните членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Европейската асоциация за свободна търговия
Мерки към 04 януари 2021 г.
ВОДЕН ТРАНСПОРТ
МТИТС одобри за финансиране още 344 заявления на автобусни превозвачи
29.12.2020

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията одобри за финансиране още 344 заявления на автобусни превозвачи, от втората оценителна сесия. Те са на обща стойност близо 12,8 милиона лева. Така броят на всички одобрени до момента фирми за автобусни превози е 552. Почти 14 милиона лева са вече изплатените средства на одобрените в началото на месеца 208 проектни предложения по мярката от първата оценителна сесия.

23.12.2020

ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ отмени забраната за полетите, излитащи от летища, разположени на територията на Обединеното кралство и Северна Ирландия до летищата, разположени на територията на Република България. Новите мерки са в сила от 12:00 часа на 23 декември 2020 г.

МТИТС одобри за финансиране първите 208 заявления на автобусни превозвачи
09.12.2020

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията одобри за финансиране първите 208 заявления на автобусни превозвачи, от първата оценителна сесия. Одобрените до момента заявления са на обща стойност близо 14 милиона лева. Средствата се отпускат по процедура BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Мерки към 27 ноември 2020 г.
АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ
Мерки към 02 декември 2020 г.
ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ
Мерки към 30 октомври 2020 г.
ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ
19.10.2020

  

Българските микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози, могат да кандидатстват за финансова подкрепа от 10:00 ч. на 21.10.2020 г. до 17:00 ч. на 10.11.2020 г. Заявленията се подават изцяло по електронен път чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg в ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

17.08.2020 г.
Нови ограничителни мерки срещу разпространението на Covid-19 в Сърбия
17.08.2020 г.
Актуална информация за мерките срещу разпространението на Covid – 19 в Гърция
Информация за начина на преминаване на граници и условията за пътуване
10.07.2020 г.
Актуални условия за влизане на територията на Словакия
08.07.2020 г.
Турция възобновява изискването за еднократно разрешително или ЕКМТ/СЕМТ разрешително

Страници

Subscribe to COVID-19