Вие сте тук

COVID-19

Мерки към 30 октомври 2020 г.
АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ
Мерки към 30 октомври 2020 г.
ВОДЕН ТРАНСПОРТ
Мерки към 30 октомври 2020 г.
ПОЩИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Мерки към 30 октомври 2020 г.
ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ
19.10.2020

  

Българските микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози, могат да кандидатстват за финансова подкрепа от 10:00 ч. на 21.10.2020 г. до 17:00 ч. на 10.11.2020 г. Заявленията се подават изцяло по електронен път чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg в ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

17.08.2020 г.
Нови ограничителни мерки срещу разпространението на Covid-19 в Сърбия
17.08.2020 г.
Актуална информация за мерките срещу разпространението на Covid – 19 в Гърция
Информация за начина на преминаване на граници и условията за пътуване
10.07.2020 г.
Актуални условия за влизане на територията на Словакия
08.07.2020 г.
Турция възобновява изискването за еднократно разрешително или ЕКМТ/СЕМТ разрешително
07.07.2020 г.
Актуална информация относно транзитнотo преминаване на международни пътнически превози през територията на Словения
07.07.2020 г.
Актуална информация, във връзка с мерките за извършване на международен превоз на пътници от/до и през територията на Турция
Мерки към 03 юли 2020 г.
ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ
Актуална информация за полетното разписание на летище София
26.06.2020
26.06.2020 г.
Актуални мерки срещу разпространението на Covid-19 в Хърватия
26.06.2020 г.
Актуална информация за въведените мерки за справяне с Covid-19 в Словения
22.06.2020 г.
Актуална информация за транзитно преминаване на международни пътнически превози през територията на Словения
22.06.2020 г.
Удължава се валидността на въведените мерки в Хърватия
17.06.2020 г.
Удължават се сроковете на временните дерогации на документите, свързани с превоза на товари в рамките на ЕКМТ/СЕМТ квотата
Стартира паневропейски портал с информация за възобновяването на свободното движение и туризма
15.06.2020 г.
Стартира паневропейски портал с информация за възобновяването на свободното движение и туризма

Страници

Subscribe to COVID-19