Вие сте тук

COVID-19

Мерки към 27 септември 2021 г.
ПОЩИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Мерки към 31 май 2021 г.
ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ
Инструкция относно електронното отчитане на договорите и приложенията към тях, както и отговори по постъпилите въпроси за тяхното прилагане
Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ от автобусните превозвачи
Мерки към 1 април 2021 г.
Актуална информация за изискванията при влизане във Великобритания
Мерки към 31 март 2021 г.
Актуална информация за изискванията при влизане в Норвегия
Мерки към 29 март 2021 г.
Актуална информация за изискванията при влизане в Германия
Мерки към 22 март 2021 г.
Актуална информация за изискванията при влизане в Германия и Словения
Мерки към 15 март 2021 г.
Актуална информация за изискванията при влизане в Германия
Мерки към 5 март 2021 г.
Временно се отменя забраната за движение на тежкотоварни автомобили във Федерална Република Германия
Мерки към 5 март 2021 г.
Актуална информация за изискванията при влизане в Германия
Мерки към 2 март 2021 г.
На вниманието на българските автомобилни превозвачи: Актуална информация за изискванията при влизане в Германия
Изплатени са близо 30 млн. лв. финансова помощ за подпомагане на автобусните превозвачи
29.01.2021

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията изплати 29 119 637 лева за подпомагане на автобусните превозвачи, за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

До крайния срок за кандидатстване бяха подадени 639 заявления. МТИТС извърши оценка за административно съответствие и допустимост, като одобри за финансиране 580 автобусни превозвачи, с които сключи договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

МТИТС приключи оценката на заявленията на автобусните превозвачи
12.01.2021

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията одобри за финансиране още 28 заявления на автобусни превозвачи, на обща стойност близо 2,4 милиона лева. С това приключи оценката по първа и втора оценителна сесия на всички постъпили заявления, по процедура BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Така министерството осигурява оперативен капитал на общо 580 автобусни превозвачи, за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Мерки към 08 януари 2021 г.
Обобщена информация за новите мерки срещу разпространението на COVID 19, свързани с придвижването на транспортния персонал в страните членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Европейската асоциация за свободна търговия
Мерки към 04 януари 2021 г.
ВОДЕН ТРАНСПОРТ
МТИТС одобри за финансиране още 344 заявления на автобусни превозвачи
29.12.2020

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията одобри за финансиране още 344 заявления на автобусни превозвачи, от втората оценителна сесия. Те са на обща стойност близо 12,8 милиона лева. Така броят на всички одобрени до момента фирми за автобусни превози е 552. Почти 14 милиона лева са вече изплатените средства на одобрените в началото на месеца 208 проектни предложения по мярката от първата оценителна сесия.

23.12.2020

ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ отмени забраната за полетите, излитащи от летища, разположени на територията на Обединеното кралство и Северна Ирландия до летищата, разположени на територията на Република България. Новите мерки са в сила от 12:00 часа на 23 декември 2020 г.

МТИТС одобри за финансиране първите 208 заявления на автобусни превозвачи
09.12.2020

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията одобри за финансиране първите 208 заявления на автобусни превозвачи, от първата оценителна сесия. Одобрените до момента заявления са на обща стойност близо 14 милиона лева. Средствата се отпускат по процедура BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Страници

Subscribe to COVID-19