Вие сте тук

Други актове

20.01.2017
Заповед РД-08-18 от 19.01.2017 г. - за утвърждаване на промени в републиканската транспортна схема (РТС)
29.11.2016
Заповед РД-08-544 от 25.11.2016 г. - за утвърждаване на промени в републиканската транспортна схема (РТС)
24.11.2011
Считано от 1 март 2012 г. да се извадят от употреба и да се преустанови използването им за заплащане цената на пощенски услуги, извършвани от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, следните пощенски марки с фиксиран тираж по номер и тема на изданието, съгласно „Каталог на българските пощенски марки”
Със заповед № РД-08-572 от 24.11.2011 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски
Subscribe to Други актове