Вие сте тук

Воден транспорт

адрес: Ул. „Дякон Игнатий” № 9, София 1000
 
GSM за 24-часово докладване на морски събития:
(+359) 882 644 977 - Георги Денев
(+359) 884 807 947 - Васил Георгиев
Павлин Цонев - Изпълнителен директор
Aдрес: Русе 7000, бул. "Славянски" №6
тел: (+359)  82 823 130, (+359) 82 823 132
факс : (+359) 82 823 131
имейл: appd@appd-bg.org
Интернет страница: www.appd-bg.org

КДП Живко Петров - Изпълнителен директор

адрес: София 1000, ул."Дякон Игнатий" №9

тел: (+359 2) 930 09 10

факс: (+359 2) 930 09 20

имейлbma@marad.bg

Интернет страницаwww.marad.bg

Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Subscribe to Воден транспорт