Вие сте тук

Нормативни актове - Воден транспорт

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие, обн., ДВ, бр. 32 от 8.04.2014 г., изм., бр. 2 от 9.01.2015 г., в сила от 9.01.2015 г.

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 41 от 16.05.2014 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 111 от 21.12.2004 г., в сила от 21.12.2004 г., изм., бр. 62 от 29.07.2005 г., в сила от 29.07.2005 г., доп., бр. 91 от 10.11.2006 г., изм. и доп., бр. 75 от 24.09.2010 г., бр. 26 от 21.03.2014 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 9 от 3.02.2009 г., изм. и доп., бр. 30 от 21.04.2009 г., бр. 49 от 30.06.2009 г., бр. 16 от 25.02.2014 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 109 от 14.12.2004 г., в сила от 14.12.2004 г., изм., бр. 62 от 29.07.2005 г., в сила от 29.07.2005 г., изм. и доп., бр. 75 от 24.09.2010 г., бр. 15 от 21.02.2014 г.

Издадена от министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 59 от 1.07.2008 г., изм. и доп., бр. 14 от 18.02.2014 г., в сила от 18.02.2014 г.

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 96 от 5.11.2013 г.

Издадена от министъра на земеделието и храните и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 91 от 18.10.2013 г., в сила от 18.10.2013 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. и доп., бр. 32 от 2.04.2013 г.

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 10 от 5.02.2013 г., в сила от 5.02.2013 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 94 от 22.10.2004 г., изм. и доп., бр. 103 от 7.12.2007 г., изм., бр. 28 от 14.04.2009 г., в сила от 1.06.2009 г., изм. и доп., бр. 101 от 18.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г.

Издадена от министъра на земеделието и горите и министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 15 от 17.02.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 84 от 2.11.2012 г.

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 77 от 9.10.2012 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията и председателя на Националния статистически институт, обн., ДВ, бр. 106 от 22.12.2000 г., изм. и доп., бр. 112 от 23.12.2004 г., в сила от 23.12.2004 г., бр. 84 от 17.10.2006 г., в сила от 17.10.2006 г., бр. 6 от 19.01.2007 г., бр. 53 от 13.07.2012 г.

Издадена от министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 23 от 22.03.2011 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 7 от 24.01.2003 г., изм. и доп., бр. 78 от 7.09.2004 г., бр. 59 от 19.07.2005 г., доп., бр. 32 от 18.04.2006 г., изм. и доп., бр. 91 от 10.11.2006 г., бр. 44 от 11.06.2010 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 84 от 21.10.2005 г., в сила от 1.01.2007 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 17 от 21.02.2003 г., изм. и доп., бр. 26 от 28.03.2006 г.

Страници

Subscribe to Нормативни актове - Воден транспорт