Вие сте тук

Анонимно докладване на авиационно събитие

Можете да подадете анонимна информация за авиационно събитие по смисъла на §3, т. 1, 2 и 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба №13 от 27.01.1999 г. за разследване на авиационни произшествия. Информацията, която подавате ще е на разположение само на Специализираното звено за разследване на авиационни събития и ще се използва единствено за целите на подобряване на безопасността на полетите. Моля, попълнете формата, като се постараете да дадете колкото се може повече информация за авиационното събитие (дата, час, място, подробно описание).