Вие сте тук

Дейност и основни задачи

лого
Адрес  за кореспонденция:
София  1000, ул."Дякон Игнатий" № 9
 

Бойчо Скробански - държавен инспектор по разследване, ръководител на звено

Тел. +359 2 9409317 / +359 2 9324223
Факс: +359 2 9409350
моб.: +359 886 299 301
E-mail: bskrobanski@mtitc.government.bg
 

GSM за 24-часово докладване на железопътни събития:
0886 299 301 - Бойчо Скробански

Специализирано звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт
Subscribe to Дейност и основни задачи