Вие сте тук

Достъп до информация

Право на достъп до обществена информация и право на повторно ползване на информация от обществения сектор има всяко физическо лице – български гражданин, чужденец и лице бе гражданство, както и юридическите лица.

Информация за 2015 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2015 г.
Subscribe to Достъп до информация