Вие сте тук

Концесии

 
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) откри процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект: „Гражданско летище за обществено ползване София”.
Концесия на летище София

Пристанищен терминал Зимовник, гр. Русе;
 

ОБЕКТИ, КОИТО МТИТС ПОДГОТВЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ

1. Гражданско летище за обществено ползване Пловдив
2. Концесия на обект „Интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив“
3. Гражданско летище за обществено ползване София

ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ:
  1. Централна ж.п. гара  София и ж.п. гара Подуяне;
  2. Пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна;

* Инициатива за предоставяне на концесия на други обекти от транспортната инфраструктура може да бъде заявена по реда на чл. 20 от Закона за концесиите.

Subscribe to Концесии