Вие сте тук

Концесия на летище София

Концесия на летище София

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) откри процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект: „Гражданско летище за обществено ползване София”.

Обявлението за процедурата е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз под № 2016/S 105-187282, в Националния концесионен регистър под № А-000796/02.06.2016 г. и е обнародвано в електронната страница на Държавен Вестник на електронен адрес: http://dv.parliament.bg/DVWeb/koncesiiList.faces под № 2 от 02.06.2016 г.


19.01.2017 г.

Във връзка с публикуваното Обявление № 2017/S 013-020170 в Официалния вестник на Европейския съюз и Обявление № 1 от 19.01.2017 г. в Държавен вестник и Националния концесионен регистър за удължаване на сроковете по откритата процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект „Гражданско летище за обществено ползване София“, правим следните уточнения:

- срокът за получаване на документацията за участие в процедурата се удължава до 17.00 часа на 19.05.2017 г.;

- срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 часа на 19.05.2017 г.;

- отварянето на офертите ще се състои на 22.05.2017 г. от 11.00 часа.

 


23.11.2016 г.

Във връзка с публикуваното Обявление № 2016/S 226-412196 в Официалния вестник на Европейския съюз и Обявление № 2 от 23.11.2016 г. в Държавен вестник и Националния концесионен регистър за удължаване на сроковете по откритата процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект „Гражданско летище за обществено ползване София“, правим следните уточнения:

- срокът за получаване на документацията за участие в процедурата се удължава до 17.00 часа на 31.01.2017 г.;

- срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 часа на 31.01.2017 г.;

- отварянето на офертите ще се състои на 01.02.2017 г. от 11.00 часа.”


04.11.2016 г.

Във връзка с публикуваното Обявление № 2016/S 213-388528 в Официалния вестник на Европейския съюз и Обявление № 1 от 04.11.2016 г. в Държавен вестник и Националния концесионен регистър за удължаване на сроковете по откритата процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект „Гражданско летище за обществено ползване София“, правим следните уточнения:

- срокът за получаване на документацията за участие в процедурата се удължава до 17.00 часа на 14.12.2016 г.;

- срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 часа на 14.12.2016 г.;

- отварянето на офертите ще се състои на 15.12.2016 г. от 11.00 часа.


10.09.2016 г.
Във връзка с публикуваното Обявление № 2016/S 175-314608 в Официалния вестник на Европейския съюз и Обявление № 1 от 10.09.2016 г. в Държавен вестник и Националния концесионен регистър за удължаване на сроковете по откритата процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект „Гражданско летище за обществено ползване София“, правим следните уточнения:

- срокът за получаване на документацията за участие в процедурата се удължава до 17.00 часа на 18.11.2016 г.;

- срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 часа на 18.11.2016 г.;

- отварянето на офертите ще се състои на 21.11.2016 г. от 11.00 часа.


23.08.2016 г.
Времето за преглед на документите в информационната стая се удължава от 10.00 часа до 17.00 часа всеки работен ден, при условия и по ред на т. 3.3. от Документацията за участие.


До всички заинтересовани лица в процедурата за предоставяне на концесия за услуга на „Гражданско летище за обществено ползване София”:

 1. Отговори на постъпили въпроси (227.13 KB) 15.07.2016 г.
 2. Отговори на постъпили въпроси (231.57 KB) 15.07.2016 г.
 3. Отговори на постъпили въпроси (221.3 KB) 19.07.2016 г.
 4. Отговори на постъпили въпроси (174.17 KB) 29.07.2016 г.
 5. Отговори на постъпили въпроси (381.53 KB) 03.08.2016 г.
 6. Отговори на постъпили въпроси (253.54 KB) 03.08.2016 г.
 7. Отговори на постъпили въпроси (350.27 KB) 03.08.2016 г.
 8. Отговори на постъпили въпроси (209.55 KB) 03.08.2016 г.
 9. Отговори на постъпили въпроси (478.32 KB) 23.08.2016 г.
 10. Отговори на постъпили въпроси (187.23 KB) 23.08.2016 г.
 11. Отговори на постъпили въпроси (396.21 KB) 23.08.2016 г.
 12. Отговори на постъпили въпроси (183.99 KB) 23.08.2016 г.
 13. Отговори на постъпили въпроси (212.79 KB) 23.08.2016 г.
 14. Отговори на постъпили въпроси (214.55 KB) 13.09.2016 г.
 15. Отговори на постъпили въпроси (297.55 KB) 13.09.2016 г.
 16. Отговори на постъпили въпроси (442.25 KB) 13.09.2016 г.
 17. Отговори на постъпили въпроси (424.05 KB) 21.09.2016 г.
 18. Отговори на постъпили въпроси (316.57 KB) 21.09.2016 г.
 19. Отговори на постъпили въпроси (223.23 KB) 21.09.2016 г.
 20. Отговори на постъпили въпроси (236.47 KB) 21.09.2016 г.
 21. Отговори на постъпили въпроси (299.85 KB) 30.09.2016 г.
 22. Отговори на постъпили въпроси (230.63 KB) 30.09.2016 г.
 23. Отговори на постъпили въпроси  (280.18 KB) 19.10.2016 г.
 24. Отговори на постъпили въпроси  (260.69 KB) 19.10.2016 г.
 25. Отговори на постъпили въпроси  (405 KB) 01.11.2016 г.
 26. Отговори на постъпили въпроси  (301 KB) 01.11.2016 г.
 27. Отговори на постъпили въпроси  (183 KB) 04.11.2016 г.
 28. Отговори на постъпили въпроси  (249 KB) 04.11.2016 г.
 29. Отговори на постъпили въпроси  (178 KB) 04.11.2016 г.
 30. Отговори на постъпили въпроси  (313 KB) 23.11.2016 г.
 31. Отговори на постъпили въпроси  (232 KB) 23.11.2016 г.
 32. Отговори на постъпили въпроси  (287 KB) 23.11.2016 г.
 33. Отговори на постъпили въпроси (186 KB) 23.11.2016 г.
 34. Отговори на постъпили въпроси (245 KB) 02.12.2016 г.
 35. Отговори на постъпили въпроси  (215 KB) 02.12.2016 г.
 36. Отговори на постъпили въпроси  (203 KB) 06.12.2016 г.
 37. Отговори на постъпили въпроси (115 KB) 23.01.2017 г.
 38. Отговори на постъпили въпроси (98 KB) 23.01.2017 г.
 39. Отговори на постъпили въпроси (100 KB) 23.01.2017 г.

 

30.06.2016 г.
Във връзка с подадена в Комисията за защита на конкуренцията Жалба № ВХР-1134-15.06.2016 г. срещу Решение № 419/20.05.2016 г. на Министерския съвет на Република България за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект „Гражданско летище за обществено ползване София“ – публична държавна собственост, с която е поискано и налагане на временна мярка „спиране на процедурата“ за предоставяне на концесия, Комисията за защита на конкуренцията се произнесе с Определение № АКТ-475-23.06.2016  г.,  с което оставя без уважение искането на „Мохамед Абдулмохсин Ал- Карафи и Синове за Дженеръл Трейдинг, Дженеръл Контрактинг енд Индастриъл Стракчърс У.Л.Л“ (Кувейт) и „Адмак Дженеръл Контрактинг Кампъни У.Л.Л“ (Обединени Арабски Емирства) за налагане на временна мярка - спиране на процедурата за предоставяне на концесия за услуга на обект „Гражданско летище за обществено ползване София“- публична държавна собственост, открита с Решение № 419/20.05.2016 г. на Министерския съвет на Република България.

Определението е влязло в сила и процедурата за предоставяне на концесия за услуга на обект „Гражданско летище за обществено ползване София“ продължава, съгласно посочените срокове в Обявлението, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз под № 2016/S 105-187282, в Националния концесионен регистър под № А-000796/02.06.2016 г. и е обнародвано в електронната страница на Държавен Вестник на електронен адрес: http://dv.parliament.bg/DVWeb/koncesiiList.faces под № 2 от 02.06.2016 г.

16.06.2016 г.
В Комисия за защита на конкуренцията е подадена Жалба № ВХР-1134-15.06.2016 г. срещу Решение № 419/20.05.2016 г. на Министерския съвет на Република България за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект „Гражданско летище за обществено ползване София“ – публична държавна собственост, с която е поискано и налагане на временна мярка „спиране на процедурата“ за предоставяне на концесия.

На основание чл. 84, ал. 2 от Закона за концесиите процедурата за предоставяне на концесия  за услуга на обект „Гражданско летище за обществено ползване София“ – публична държавна собственост е спряна.

Документация за участие в открита процедура за предоставяне на концесия на летище София:

Documentation_concession_airportsofia (818.74 KB)

Приложение №1:

Prilojenie_N1_RMS_419 (1.45 MB)

Приложение №2:

Prilojenie_N2_Obiavlenie_NKR_Sofia_airport  (120.49 KB)

Prilojenie_N2_Obiavlenie_DV_Sofia_airport  (87.11 KB)

Prilojenie_N2_ENOTICES_jalexieva_2016_067878_NF24  (177.03 KB)

10.09.2016 г.:

Prilojenie_N2.1_ENOTICES_udaljavane_srokove  (74.43 KB)

Prilojenie_N2.1_Obiavlenie_DV_Sofia_airport_udaljavane_srokove  (115.66 KB)

Prilojenie_N2.1_Obiavlenie_NKR_Sofia_airport_udaljavane_srokove  (136.71 KB)

04.11.2016 г.:

Prilojenie_2.2_Enotice_uduljavane_srokove.pdf  (66 KB)

Prilojenie_2.2_NKR_uduljavane_srokove.pdf (92 KB)

Prilojenie_N2.2_Obiavlenie_DV_Sofia_airport_udaljavane_srokove_.pdf  (1.088 KB) 

23.11.2016 г.:

Prilojenie_2.3_enotice_uduljavane_srokove.pdf (75 KB)

Prilojenie_2.3_nkr_uduljavane_srokove.pdf (137 KB)

Prilojenie_n2.3_obiavlenie_dv_sofia_airport_udaljavane_srokove.pdf (108 KB)  

19.01.2017 г.:

Prilojenie_2.4._enotice_udaljavane_srokove.pdf   (74 KB)

Prilojenie_2.4._obiavlenie_DV_sofia_airport_udaljavane_srokove.pdf  (87 KB)

Prilojenie_2.4._obiavlenie_NKR_sofia_airport_udaljavane_srokove.pdf  (69 KB)

Приложение №3:

Prilojenia_N3.1_N3.2_aktove_i_skici_Letishte_Sofia  (8.94 MB)

Prilojenie_N3.3_zapoved_MO  (96.61 KB)

Prilojenie_N3.4_koordinati  (142.54 KB)

Prilojenie_N3.5_shumozashtiten_ekran  (470.22 KB)

Prilojenie_N3.6_RMC_662  (391.41 KB)

Prilojenie_N3.7_saorajenia  (189.02 KB)

Prilojenie_N3.8_aktivi_GVA  (18.84 MB)

Prilojenie_N3.9_Aktove_RVD  (1.06 MB)

Prilojenie_N3.9_gazoprovod_RVD  (83.13 KB)

Prilojenie_N3.9_imoti_RVD  (3.45 MB)

Prilojenie_N3.9_RMC_475_RVD  (108.13 KB)

Prilojenie_N3.10_chastna_sobstvenost  (111.24 KB)

Prilojenie_N3.11_razreshenia  (5.67 MB)

Приложение №4:

Prilojenie_N4_Dalgotraini_aktivi_2_30.04.2016_letishte_Sf_EAD  (174.4 KB)

Prilojenie_N4_Dalgotraini_aktivi_30.04.2016_letishte_Sf_EAD  (244.94 KB)

Prilojenie_N4_Materiali_2_30.04.2016_letishte_Sf_EAD  (139.32 KB)

Prilojenie_N4_Materiali_30.04.2016_letishte_Sf_EAD  (337.37 KB)

Приложение №20:

Prilojenie_N20_Concession_Agreement_draft_airportsofia  (829.12 KB)

Приложенията към Документацията от № 5 до № 19 са налични като образци към текста ѝ.