Вие сте тук

ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ:

ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ:

1. Гражданско летище за обществено ползване Пловдив:


17.05.2017 г.

На 18 май 2017 г. от 11:00 часа, в зала № 3 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще се състои отваряне на получените оферти за участие в откритата процедура за предоставяне на концесия за услуга на „Гражданско летище за обществено ползване Пловдив”.


Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) откри процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект: „Гражданско летище за обществено ползване Пловдив”.

Обявлението за процедурата е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз под № 2017/S 010-015184, в Националния концесионен регистър под № А-000849/16.01.2017 г. и е обнародвано в електронната страница на Държавен Вестник на електронен адрес: http://dv.parliament.bg/DVWeb/koncesiiList.faces под № 1 от 16.01.2017 г.

Документация за участие в открита процедура за предоставяне на концесия на летище Пловдив:

Dokumentacia_Letishte_Plovdiv.pdf

Приложение № 1:

Prilojenie №1_RMS_244.pdf

Приложение № 2:

Prilojenie №2_RMS_1120.pdf

Приложение № 3:

Prilojenie №3 Notice_2017-OJS010-015184_Plovdiv_airport.pdf

Prilojenie №3_Obiavlenie_DV_Plovdiv_airport.pdf

Prilojenie №3_Obiiavlenie_NKR_Plovdiv_airport.pdf

Приложение № 4:

Prilojenia №4.1_Aktove_Plovdiv_airport.pdf

Prilojenia №4.2–4.10_Skici_Plovdiv_airport.pdf

Prilojenie №4.11_Koordianti_plosht_pitomnik.pdf

Prilojenie №4.12_ RMS_390.pdf

Prilojenie №4.13_Aktivi_GVA.pdf

Prilojenie №4.14_Aktivi_Letishte_plovdiv_EAD.pdf

Prilojenie №4.15_Pismo do Ministerstvo na energetikata.pdf

Приложение № 15:

Prilojenie №15_Proekt_Koncesionen_dogovor.pdf

Приложения от № 5 до № 14,  № 16 и № 17 към Документацията за участие са налични като образци към текста ѝ.


До всички заинтересовани лица в процедурата за предоставяне на концесия за услуга на „Гражданско летище за обществено ползване Пловдив”:

1. Отговори на постъпили въпроси Site Image(230 KB) 27.01.2017 г.

2. Отговори на постъпили въпроси Site Image(217 KB) 28.04.2017 г.

3. Отговори на постъпили въпроси Site Image(189 KB) 10.05.2017 г.

4. Отговори на постъпили въпроси Site Image(159 KB) 10.05.2017 г.

5. Отговори на постъпили въпроси Site Image(151 KB) 12.06.2017 г.

 

2. Концесия на обект „Интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив“


26.06.2017 г.

На 27 юни 2017 г. от 10:00 часа, в зала № 3 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще се състои отваряне на предложенията и обвързващите предложения за участие в откритата процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект „Интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив“.


26.05.2017 г.

На 29 май 2017 г. от 11:00 часа, в зала № 3 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще се състои отваряне на получените оферти за участие в откритата процедура за предоставяне на концесия за услуга на „Интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив“.


26.04.2017 г.

Във връзка с публикуваното Обявление № 2017/S 081-157061 в Официалния вестник на Европейския съюз и Обявление № 1 от 26.04.2017 г. в Държавен вестник и Националния концесионен регистър по откритата процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект „Интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив“ – публична държавна собственост, правим следните уточнения:

- определя срок за получаване на документацията за участие в процедурата до 17.00 часа на 26.05.2017 г.;

- определя срок за получаване на оферти до 17.00 часа на 26.05.2017 г.;

- отварянето на офертите ще се състои на 29.05.2017 г. от 11.00 часа.


Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) откри процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект  „Интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив“.
Обявлението за процедурата е публикувано на 23.11.2016 г. в електронната страница на Официалния вестник на Европейския съюз под № 412197–2016–BG от 23.11.2016 г., в електронното издание на Държавен вестник (ДВ) от 23.11.2016 г. под № 1. и в Националния концесионен регистър към МС с пореден № в НКР: А – 000838.“


В Комисия за защита на конкуренцията е подадена Жалба № ВХР-2617-14.12.2016 г. срещу Решение № 947/10.11.2016 г. на Министерския съвет на Република България за откриване на процедура за предоставяне на концесия на обект „Интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив“ – публична държавна собственост, с която е поискано и спиране на провеждането на откритата процедура за предоставяне на концесия и отмяна на Решение № 947/10.11.2016 г. на Министерския съвет на Република България.

На основание чл. 84, ал. 2 от Закона за концесиите процедурата за предоставяне на концесия на обект „Интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив“ – публична държавна собственост е спряна.


Документация за участие в откритата процедура за предоставяне на концесия на обект „Интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив“:

DOKUMENTATION_concession_IMT_Plovdiv

Приложение № 1:

Prilojenie № 1_RMS_947_ IMT_Plovdiv

Приложение № 2:

Prilojenie N_2.1_Obiavlenie_DV_№ 1_23.11.16_IMT_Plovdi

Prilojenie N_2.2_Obiavlenie_NKR_IMT_Plovdiv_23.11.2016

Prilojenie N 2.3_Notice_IMT_bg_EU_№ 412197_23.11.2016

26.04.2017 г.

Prilojenie_2.1_Obiavlenie_DV_№1_26.4.2017_IMT_udaljavane_srokove

Prilojenie_2.2_Obiavlenie_NKR_26.04.2017_IMT_udaljavane_srokove

Prilojenie_2.3_Notice_EU_26.04.2017_IMT_udaljavane_srokove

Приложение № 3:

Prilojenie N 3_RMS 509_08_07_2011

Приложение № 4:

Prilojenia N 4.1_4.2_4.3_APDS i skici_imoti_IMT_Plovdiv

Prilojenie N 4.4_Tablichna spravka_imoti_IMT_Plovdiv

Приложение № 5:

Prilojenie N 5_shema Intermodalen terminal

Приложение № 6:

Prilojenie N 6_spravka aktivi_IMT_Plovdiv

Приложение № 7:

Prilojenie N 7_ Etapi 1 i 2_Generalen plan Intermodalen terminal

Приложение № 8:

Prilojenie N 8_ Zastrahovatelna_polica

Prilojenie N 8.1_dobavuk 1

Prilojenie N 8.2_dobavuk 2

Приложение № 21:

Prilojenie N 21_Concession_Agreement_draft_ IMT_Plovdiv

Приложенията към Документацията от № 9 до № 20 вкл. са налични като образци към текста ѝ.


До всички заинтересовани лица в процедурата за предоставяне на концесия за услуга на обект „Интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив“:

1. Отговори на постъпили въпроси Site Image (197 KB) 03.05.2017 г.

2. Отговори на постъпили въпроси Site Image (154 KB) 19.05.2017 г.

 


3. „Пристанищен терминал Видин-юг” – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин

06.07.2017 г.

До всички заинтересовани участници относно решения на Комисията по откритата процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект „Пристанищен терминал Видин-юг” – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин.

Писмо Site Image (198 KB) 06.07.2017 г.


23.06.2017 г.

Съобщение във връзка с открита процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект „Пристанищен терминал Видин-юг” – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин:

Във връзка със задължителните указания на Върховния административен съд (Решение № 7725 на Върховния административен съд от 20.06.2017 г., адм. дело № 3001/2027 г.), откритата с Решение № 684 от 17 август 2016 г. на Министерския съвет процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект „Пристанищен терминал Видин-юг” – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин,  продължава от етапа на подбор на участниците по чл. 51 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите.


31.10.2016 г.

Във връзка с чл. 55а, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, на 02.11.2016 г., от 14:00 часа, в зала № 3, ет. 3 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще се състои отваряне на предложението и обвързващото предложение на участниците в откритата процедура за предоставяне на концесия на пристанищен терминал Видин-юг, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин.


 

Документация за участие в открита процедура за предоставяне на концесия на Пристанищен терминал Видин-юг:

Dokumentacia_Vidin_south

Приложение № 1:

Prilojenie1_RMS_684

Приложение № 2:

Prilojenie_2_Obiavlenie_DV_Vidin_south

Prilojenie_2_Obiavlenie_NKR_Vidin_south

Приложение № 3:

Prilojenie_3.1_Skica

Prilojenie_3.2_APDS

Приложение № 4:

Prilojenie_4_UEG

Приложение № 5:

Prilojenie_5_Zastrahovki

Приложение № 18:

Prilojenie_18_Proekt_Koncesionen_dogovor_Vidin_south

Приложенията от № 6 до № 17 са налични като образци към текста на  Документацията.

 


До всички заинтересовани лица в процедурата за предоставяне на концесия на Пристанищен терминал Видин-юг:

1. Отговори на постъпили въпроси Site Image (199 KB) 29.09.2016 г.