Вие сте тук

Политически кабинет

ВАЛЕРИ БОРИСОВ

заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ВАНЬО ТОДОРОВ

парламентарен секретар

ДИЛЯНА ДОЙЧИНОВА

директор на дирекция "Връзки с обществеността и протокол"