Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на фабрично нови моторни превозни средства за нуждите на Управляващия орган по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“, публикувано в РОП с уникал

Номер: 
8991
Дата на публикуване: 
15.04.2016 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на фабрично нови моторни превозни средства за нуждите на Управляващия орган по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“, публикувано в РОП с уникален номер 0042-2016-0002

със следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Доставка на един брой ново МПС 6+1 места с висока проходимост“;

Обособена позиция 2: „Доставка на един брой ново МПС 8+1 места с висока проходимост“;

Обособена позиция 3: „Доставка на един брой ново МПС 8+1 места“.

 

Предварителен контрол

Решение (193.12 KB) Удостоверение за време

Обявление (1.07 MB) Удостоверение за време

Документация (5.89 MB) Удостоверение за време

Документация (1.31 MB) Удостоверение за време

Информация за предварителен контрол (по чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП) (96 KB) Удостоверение за време

Доклад – предварителен контрол (89.38 KB) Удостоверение за време

Протокол №1 (314.14 KB) Удостоверение за време

Протокол №1.1 (303.67 KB) Удостоверение за време

Протокол №2 (365.6 KB) Удостоверение за време

Протокол №3 (304.98 KB) Удостоверение за време

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка (173.03 KB) Удостоверение за време