Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка на рекламни материали (сувенири) със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: изработка на рекламни материали (сувенири) – група 1 и Обособена позиция № 2: изработка на р

Номер: 
8508
Дата на публикуване: 
23.11.2015 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка на рекламни материали (сувенири) със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: изработка на рекламни материали (сувенири) – група 1 и Обособена позиция № 2: изработка на рекламни материали (сувенири) – група 2“, публикувана в РОП на АОП с уникален номер 00042-2015-0020

Предварителен контрол

Решение (173.63 KB) Удостоверение за време

Обявление (308.28 KB) Удостоверение за време

Документация с приложенията (5.28 MB) Удостоверение за време

Документация с приложенията (939 KB) Удостоверение за време

Доклад – предварителен контрол (338.03 KB) Удостоверение за време

Решение промяна (233.41 KB) Удостоверение за време

Разяснение №1 по документацията (64.53 KB) Удостоверение за време

Протокол № 1, 1А (14.9 MB) Удостоверение за време

Отваряне на ценови оферти (760.6 KB) Удостоверение за време

Протокол №2 (18.24 MB) Удостоверение за време

Протокол №3 (3.04 MB) Удостоверение за време

Заповед рег. № РД-14-16/18.03.2016 (21.02 MB) Удостоверение за време

Решение за прекратяване на ОП1 с рег. № РД-14-17/18.03.2016 (7.38 MB) Удостоверение за време

Информация върнати гаранции (67.81 KB) Удостоверение за време

Договор с рег. № Д-22 от 15.04.2016 г. (977.53 KB) Удостоверение за време

Приложения № № 1-5 към договора (18.76 MB) Удостоверение за време

Приложение № 6 – съдържа документацията за участие в процедурата.

Възлагане/ прекратяване