Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на строеж: „Пътна връзка за летище „София“ с обхват от бул. „Брюксел“ (от о.т. 201 – о.т. 206 до о.т. 255 – о.т. 226) до ул. „Мими Балканска“ (от о.т. 214 до о.т. 21

Номер: 
8390
Дата на публикуване: 
31.07.2015 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на строеж: „Пътна връзка за летище „София“ с обхват от бул. „Брюксел“ (от о.т. 201 – о.т. 206 до о.т. 255 – о.т. 226) до ул. „Мими Балканска“ (от о.т. 214 до о.т. 215)”, публикувана в РОП на АОП с уникален номер 00042-2015-0015

Предварителен контрол

Решение (226.23 KB) Удостоверение за време

Обявление (384.23 KB) Удостоверение за време

Документация (30.38 MB) Удостоверение за време

Разяснение №1 по документацията (59.01 KB) Удостоверение за време

Доклад – предварителен контрол (834.65 KB) Удостоверение за време

Решение за промяна № РД-14-101 от 10.08.2015 г. (405.16 KB) Удостоверение за време

Документация - след промяна (2.65 MB) Удостоверение за време

Приложение №7 - след промяна (38 KB) Удостоверение за време

Приложение №9 - след промяна (36 KB) Удостоверение за време

Забележка: Всички останали приложения към документацията за участие в процедурата са без промяна.

Разяснение №2 по документацията (70.74 KB) Удостоверение за време

Разяснение №3 по документацията (56.66 KB) Удостоверение за време

Разяснение №4 по документацията (49.8 KB) Удостоверение за време

Разяснение №5 по документацията (67.39 KB) Удостоверение за време

Разяснение №6 по документацията (82.17 KB) Удостоверение за време

Разяснение №7 по документацията (44.87 KB) Удостоверение за време

Разяснение №8 по документацията (55.04 KB) Удостоверение за време

Разяснение №9 по документацията (61.84 KB) Удостоверение за време

Разяснение №10 по документацията (69.2 KB) Удостоверение за време

Разяснение №11 по документацията (75.33 KB) Удостоверение за време

Разяснение №12 по документацията (107.44 KB) Удостоверение за време

Разяснение №13 по документацията (116.22 KB) Удостоверение за време

Разяснение №14 по документацията (71.14 KB) Удостоверение за време

Разяснение №15 по документацията (65.41 KB) Удостоверение за време

 

Протокол №1 (8.05 MB) Удостоверение за време

Отваряне на ценови оферти (104.22 KB) Удостоверение за време

Протокол №2 (20.54 MB) Удостоверение за време

Протокол №3 (6.63 MB) Удостоверение за време

Заповед РД-14-127 от 13.11.2015 г. (198.29 KB) Удостоверение за време

Информация - гаранция за участие (115.09 KB) Удостоверение за време

Договор Д-65 (14.86 MB) Удостоверение за време

Приложения към Договор Д-65:

Приложение №1 (153.93 KB) Удостоверение за време

Приложение №2 (2.08 MB) Удостоверение за време

Приложение №3 (832.82 KB) Удостоверение за време

Приложение №4 (173.77 KB) Удостоверение за време

Приложение №5 (804.35 KB) Удостоверение за време

Приложение №6 - съдържа разяснения от №1 до №15 публикувани по-нагоре

Приложение №7 - съдържа следните приложения към документацията:

Приложение №8 (1.13 MB) Удостоверение за време

Приложение №9 (636.29 KB) Удостоверение за време

Приложение №10 (905.28 KB) Удостоверение за време

Приложение №11 (2.78 MB) Удостоверение за време

Приложение №12 (12.36 MB) Удостоверение за време

Приложение №13 - съдържа всички части от Приложение №1 към документацията (PRIL 1 RS-12 ot 11.05.2009; PRIL 1 RS-16 ot 08.07.2005 (I); PRIL 1 RS-16 ot 08.07.2005 (II); PRIL 1 RS-16 ot 08.07.2005 (III) )

Информация – гаранции за участие (2) (169.99 KB) Удостоверение за време

Приложения към документацията:

Prilojenia.zip (13.33 MB) Удостоверение за време Приложения след промяна: Prilojenia_sled_promqna.zip (13.33 MB) Удостоверение за време

EKSPERTNA_I_PRIL.zip (2.87 MB) Удостоверение за време

PRI_1_RS_2_ot_30.01.2009.zip (337.35 MB) Удостоверение за време

PRIL 1 RS-12 ot 11.05.2009:

inv._proekt.zip (221.8 MB) Удостоверение за време

Revizia_stalbove.zip (353 MB) Удостоверение за време

PC_12ot120509oraz_shum_ekran.pdf (1.1 MB) Удостоверение за време

PRIL 1 RS-16 ot 08.07.2005 (I):

KanalizaciaOtvodniavane.zip (227.7 MB) Удостоверение за време

OtvidniavaneEstakada.zip (84.1 MB) Удостоверение за време

PatniRaboti.zip (158.4 MB) Удостоверение за време

PodporniSteni.zip (93.76 MB) Удостоверение за време

RazreshenieZaStroej.pdf (275.61 KB) Удостоверение за време

PRIL 1 RS-16 ot 08.07.2005 (II):

DemontajNapoitelenKanal.zip (513.02 KB) Удостоверение за време

ElSnabditelnaMreja.zip (213.17 MB) Удостоверение за време

KonstruktivnaUkrepvaneKerosinoprovodPodPatniPlatna.zip (511.55 KB) Удостоверение за време

KonstruktiwnaUkrepvaneElKabeli_aktualizacia.zip (1.51 MB) Удостоверение за време

NovoUli_noOsvetlenie.zip (157.15 MB) Удостоверение за време

RVD_Rekonstrukcia.zip (2.03 MB) Удостоверение за време

Telefonizacia.zip (52.25 MB) Удостоверение за време

UkrepvaneGlVhColektor2_podPatnaVrazkaKonstruktivna.zip (1.23 MB) Удостоверение за време

PRIL 1 RS-16 ot 08.07.2005 (III):

inv.__proekt.zip (309.3 MB) Удостоверение за време

inv._proekt.zip (315.06 MB) Удостоверение за време

Zapiska_konstruktivna_18str.pdf (1.28 MB) Удостоверение за време

Cherteji_chastKonstrII_23_03.zip (408.69 MB) Удостоверение за време

Cherteji_chastKonstr_25_5m.zip (402.38 MB) Удостоверение за време

Възлагане/ прекратяване