Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги, публикувана в РОП на АОП под номер 00042-2015-0011

Номер: 
8088
Дата на публикуване: 
20.04.2015 г.
Наименование: 

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги, публикувана в РОП на АОП под номер 00042-2015-0011

при следните самостоятелно обособени позиции:

Обособена позиция 1: Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена наземна мобилна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие,

Обособена позиция 2: Предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез обществена електронна съобщителна мрежа

 

Решение (226.92 KB) Удостоверение за време

Обявление (363.41 KB) Удостоверение за време

Документация (2.24 MB) Удостоверение за време

Страници 36-38 от документацията (липсващи от документацията в резултат на технически проблем при сканирането) (630.53 KB) Удостоверение за време

Приложения (109.26 KB) Удостоверение за време

Разяснение №1 по документацията (160.52 KB) Удостоверение за време

Разяснение №2 по документацията (59.84 KB) Удостоверение за време

Разяснение №3 по документацията (608.15 KB) Удостоверение за време

Разяснение №4 по документацията (509.56 KB) Удостоверение за време

Разяснение №5 по документацията (1.32 MB) Удостоверение за време

Протокол №2 (2.88 MB) Удостоверение за време

Отваряне на ценови оферти (54.23 KB) Удостоверение за време

Протоколи (25.94 MB) Удостоверение за време

Заповед РД-14-87/15.07.2015 (697.46 KB) Удостоверение за време

Информация за гаранция за участие (125.85 KB) Удостоверение за време

Договор Д-6/26.01.2016 г. (2.57 MB) Удостоверение за време

Договор Д-7/26.01.2015 г. (1.69 MB) Удостоверение за време

Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП:

00042_2015_0011_D_7_2016.pdf (78.84 KB) Удостоверение за време

00042_2015_0011_D_7_2016.pdf (79.22 KB) Удостоверение за време

00042_2015_0011_D_7_2016.pdf (79.19 KB) Удостоверение за време

00042_2015_0011_D_7_2016.pdf (79.16 KB) Удостоверение за време