Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на анализ на ефективността на обученията, реализирани по проект „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез усъвършенстване на знанията и п

Номер: 
8085
Дата на публикуване: 
12.03.2015 г.
Наименование: 

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на анализ на ефективността на обученията, реализирани по проект „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения за управление на софтуерни ИТ проекти в съответствие със съвременните методологии”, публикувана в РОП на АОП под номер 00042-2015-0005

Решение (225.55 KB) Удостоверение за време

Обявление (308.36 KB) Удостоверение за време

Документация (4.29 MB) Удостоверение за време

Документация (714.5 KB) Удостоверение за време

Разяснение №1 към документацията (248.42 KB) Удостоверение за време

Протокол1 (504.99 KB) Удостоверение за време

Протокол 1А (707.91 KB) Удостоверение за време

Протокол 2 (750.31 KB) Удостоверение за време

Отваряне на ценови предложения (126.33 KB) Удостоверение за време

Протокол №3 (603.39 KB) Удостоверение за време

Протокол №4 (734.96 KB) Удостоверение за време

Заповед РД-14-66 (81.28 KB) Удостоверение за време

Информация за гаранцията за участие (122.03 KB) Удостоверение за време

Договор Д-32 от 03.07.2015 г. (3.56 MB) Удостоверение за време

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка (176.24 KB) Удостоверение за време

Информация за гаранцията за изпълнние (35.07 KB) Удостоверение за време

Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП:

00042_2015_0005_D_32_2015.pdf (77.49 KB) Удостоверение за време