Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на въздушен превоз на пътници и багаж при служебни пътувания на служители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, публикувана в РОП на АОП под

Номер: 
8063
Дата на публикуване: 
27.02.2015 г.
Наименование: 

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на въздушен превоз на пътници и багаж при служебни пътувания на служители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, публикувана в РОП на АОП под номер 00042-2015-0004

Решение (224.15 KB) Удостоверение за време

Обявление (353.36 KB) Удостоверение за време

Документация (2.78 MB) Удостоверение за време

Приложения към документацията (55.88 KB) Удостоверение за време

Разяснение №1 по документацията (134.22 KB) Удостоверение за време

Протокол №1 (192.34 KB) Удостоверение за време

Протокол №2 (262.82 KB) Удостоверение за време

Отваряне на ценови оферти (337.36 KB) Удостоверение за време

Протокол №3 (2.24 MB) Удостоверение за време

Протокол №4 (1.29 MB) Удостоверение за време

Протокол №5 (2.67 MB) Удостоверение за време

Заповед (76.06 KB) Удостоверение за време

Информация за гаранцията за участие (58.98 KB) Удостоверение за време

Договор № Д-33 от 07.07.2015 г. (5.24 MB) Удостоверение за време

Приложения към договора (5.32 MB) Удостоверение за време

Информация за гаранцията за участие (59.7 KB) Удостоверение за време

Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП:

00042_2015_0004_D_33_2015.pdf (78.77 KB) Удостоверение за време

00042_2015_0004_D_33_2015.pdf (79.79 KB) Удостоверение за време

00042_2015_0004_D_33_2015.pdf (79.21 KB) Удостоверение за време

00042_2015_0004_D_33_2015.pdf (79.91 KB) Удостоверение за време

00042_2015_0004_D_33_2015.pdf (78.78 KB) Удостоверение за време

00042_2015_0004_D_33_2015.pdf (79.76 KB) Удостоверение за време

00042_2015_0004_D_33_2015.pdf (80.86 KB) Удостоверение за време

00042_2015_0004_D_33_2015.pdf (79.05 KB) Удостоверение за време

00042_2015_0004_D_33_2015.pdf (79.6 KB) Удостоверение за време

Възлагане/ прекратяване