Сключване на договор по рамково споразумение № СПОР-51/05.12.2014 г. с предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства“, обособена позиция № 2 „Доставка оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки” на Централния орган

Номер: 
7954
Дата на публикуване: 
14.01.2015 г.
Наименование: 

Сключване на договор по рамково споразумение № СПОР-51/05.12.2014 г. с предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства“, обособена позиция № 2 „Доставка оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки” на Централния орган по обществените поръчки

Покана (752.42 KB) Удостоверение за време

Приложение 1 - Количествено-стойностна сметка  (25.81 KB) Удостоверение за време

Приложение 2 - Образец на оферта (56.5 KB) Удостоверение за време

Приложение 3 - Проект на Договор  (106 KB) Удостоверение за време

Приложение 4 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а-д” и ал. 2, т. 4  от Закона за обществените поръчки  (49 KB) Удостоверение за време

Протокол (1.18 MB) Удостоверение за време

Заповед РД-10/28.01.2015 (547.37 KB) Удостоверение за време

Договор (5.56 MB) Удостоверение за време

Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП:

SPOR_51_D_6_2015.pdf (78.93 KB) Удостоверение за време

SPOR_51_D_6_2015.pdf (78.84 KB) Удостоверение за време

SPOR_51_D_6_2015.pdf (78.85 KB) Удостоверение за време

SPOR_51_D_6_2015.pdf (78.81 KB) Удостоверение за време

SPOR_51_D_6_2015.pdf (78.85 KB) Удостоверение за време

SPOR_51_D_6_2015.pdf (78.51 KB) Удостоверение за време

SPOR_51_D_6_2015.pdf (78.85 KB) Удостоверение за време

SPOR_51_D_6_2015.pdf (78.8 KB) Удостоверение за време

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение (181.26 KB) Удостоверение за време

Информация за изпълнението на договор № Д-6/23.02.2015 г. (181.55 KB) Удостоверение за време