Сключване на договор по рамково споразумение № СПОР-46/03.11.2014 г. с предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства“, за обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюле

Номер: 
7932
Дата на публикуване: 
08.01.2015 г.
Наименование: 

Сключване на договор по рамково споразумение № СПОР-46/03.11.2014 г. с предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства“, за обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)“ на Централния орган по обществените поръчки

Покана (972.59 KB) Удостоверение за време

Приложение 1 - Количествено-стойностна сметка (15.31 KB) Удостоверение за време

Приложение 2 - Образец на оферта (55 KB) Удостоверение за време

Приложение 3 - Проект на Договор (102 KB) Удостоверение за време

Приложение 4 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а-д” и ал. 2, т. 4  от Закона за обществените поръчки  (48.5 KB) Удостоверение за време

Протокол (1.06 MB) Удостоверение за време

Заповед РД-14-8/26.01.2015 г. (412.71 KB) Удостоверение за време

Договор (4.85 MB) Удостоверение за време

Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП:

SPOR_46_D_7_2015.pdf (85.21 KB) Удостоверение за време

SPOR_46_D_7_2015.pdf (85.12 KB) Удостоверение за време

SPOR_46_D_7_2015.pdf (84.67 KB) Удостоверение за време

SPOR_46_D_7_2015.pdf (85.17 KB) Удостоверение за време

SPOR_46_D_7_2015.pdf (85.12 KB) Удостоверение за време

SPOR_46_D_7_2015.pdf (85.17 KB) Удостоверение за време

SPOR_46_D_7_2015.pdf (84.83 KB) Удостоверение за време

SPOR_46_D_7_2015.pdf (84.35 KB) Удостоверение за време

SPOR_46_D_7_2015.pdf (84.57 KB) Удостоверение за време

SPOR_46_D_7_2015.pdf (85.16 KB) Удостоверение за време

SPOR_46_D_7_2015.pdf (84.35 KB) Удостоверение за време