Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на цялостна експлоатационна поддръжка на работоспособността на инфраструктурната среда на системите на електронното правителство“, публикувана в РОП на АОП по

Номер: 
7947
Дата на публикуване: 
18.12.2014 г.
Наименование: 

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на цялостна експлоатационна поддръжка на работоспособността на инфраструктурната среда на системите на електронното правителство“, публикувана в РОП на АОП под № 00042-2014-0016

Възлагане/ прекратяване