Сключване на договор по рамково споразумение № СПОР-43/07.10.2014 г. с предмет: „Доставка на копирна хартия”, обособена позиция № 3 „Доставка на различни видове копирна, принтерна и факс хартия за офиса” на Централния орган по обществените поръчки

Номер: 
7935
Дата на публикуване: 
15.12.2014 г.
Наименование: 

Сключване на договор по рамково споразумение № СПОР-43/07.10.2014 г. с предмет: „Доставка на копирна хартия”, обособена позиция № 3 „Доставка на различни видове копирна, принтерна и факс хартия за офиса” на Централния орган по обществените поръчки