Сключване на договор по рамково споразумение № СПОР-42/07.10.2014 г. с предмет: „Доставка на копирна хартия”, обособена позиция № 2 „Доставка на нерециклирана копирна хартия“ на Централния орган по обществените поръчки

Номер: 
7934
Дата на публикуване: 
15.12.2014 г.
Наименование: 

Сключване на договор по рамково споразумение № СПОР-42/07.10.2014 г. с предмет: „Доставка на копирна хартия”, обособена позиция № 2 „Доставка на нерециклирана копирна хартия“ на Централния орган по обществените поръчки