Сключване на договор по рамково споразумение № СПОР-41/07.10.2014 г. с предмет: „Доставка на копирна хартия”, обособена позиция № 1 „Доставка на рециклирана копирна хартия“ на Централния орган по обществените поръчки

Номер: 
7913
Дата на публикуване: 
08.12.2014 г.
Наименование: 

Сключване на договор по рамково споразумение № СПОР-41/07.10.2014 г. с предмет: „Доставка на копирна хартия”, обособена позиция № 1 „Доставка на рециклирана копирна хартия“ на Централния орган по обществените поръчки