Сключване на договор по рамково споразумение № СПОР-45/14.10.2014 г. с предмет: „Доставка на канцеларски материали ”, обособена позиция № 2 „Доставка на пликове и бланки“ на Централния орган по обществените поръчки

Номер: 
7881
Дата на публикуване: 
08.12.2014 г.
Наименование: 

Сключване на договор по рамково споразумение № СПОР-45/14.10.2014 г. с предмет: „Доставка на канцеларски материали ”, обособена позиция № 2 „Доставка на пликове и бланки“ на Централния орган по обществените поръчки