Сключване на договор по рамково споразумение № СПОР-44/14.10.2014 г. с предмет: „Доставка на канцеларски материали ”, обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали“” на Централния орган по обществените поръчки

Номер: 
7880
Дата на публикуване: 
08.12.2014 г.
Наименование: 

Сключване на договор по рамково споразумение № СПОР-44/14.10.2014 г. с предмет: „Доставка на канцеларски материали ”, обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали“” на Централния орган по обществените поръчки