Сключване на договор по рамково споразумение № СПОР-48/04.11.2014 г. с предмет: “Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили” на Централния орган по обществените поръчки

Номер: 
7870
Дата на публикуване: 
26.11.2014 г.
Наименование: 

Сключване на договор по рамково споразумение № СПОР-48/04.11.2014 г. с предмет: “Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили” на Централния орган по обществените поръчки

1. Покана с рег № 32-01-1191/26.11.2014г. (171.7 KB) Удостоверение за време

2. Приложения: 1,2,3,4, и 5 (66.86 KB) Удостоверение за време

3. Протокол №1 (975.62 KB) Удостоверение за време

4. Заповед РД-14-119/12.12.2014 (344.15 KB) Удостоверение за време

5. Договор (6.07 MB) Удостоверение за време

Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП:

SPOR_48_D_44_2014.pdf (79.2 KB) Удостоверение за време

SPOR_48_D_44_2014.pdf (78.69 KB) Удостоверение за време

SPOR_48_D_44_2014.pdf (79.19 KB) Удостоверение за време

SPOR_48_D_44_2014.pdf (78.75 KB) Удостоверение за време

SPOR_48_D_44_2014.pdf (78.56 KB) Удостоверение за време

SPOR_48_D_44_2014.pdf (79.53 KB) Удостоверение за време

SPOR_48_D_44_2014.pdf (79.19 KB) Удостоверение за време

SPOR_48_D_44_2014.pdf (79.19 KB) Удостоверение за време

SPOR_48_D_44_2014.pdf (78.98 KB) Удостоверение за време

SPOR_48_D_44_2014.pdf (79.19 KB) Удостоверение за време

SPOR_48_D_44_2014.pdf (79.53 KB) Удостоверение за време

SPOR_48_D_44_2014.pdf (78.98 KB) Удостоверение за време

 

Информация за изпълнен договор (183.02 KB) Удостоверение за време

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение (257.21 KB) Удостоверение за време