Процедура по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на автомобилно гориво и автокозметика за автомобилите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез карти за безналично плащане” по условията на Рамково споразумение СП

Номер: 
8722
Дата на публикуване: 
04.12.2015 г.
Наименование: 

Процедура по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на автомобилно гориво и автокозметика за автомобилите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез карти за безналично плащане” по условията на Рамково споразумение СПОР-460/18.11.2015 на ЦООП