Процедура по чл.93б, ал.3 от ЗОП с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сградите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по условията на Рамково споразумение № СПОР-435/03.11.2015 г. на ЦООП с предмет

Номер: 
8688
Дата на публикуване: 
03.12.2015 г.
Наименование: 

Процедура по чл.93б, ал.3 от ЗОП с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сградите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по условията на Рамково споразумение № СПОР-435/03.11.2015 г. на ЦООП с предмет „Услуги по почистване, щадящи околната среда”