Процедура по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по условията на Рамково споразумение № СПОР-416/02.10.2015 г. на ЦООП с предмет „Доставка

Номер: 
8671
Дата на публикуване: 
17.11.2015 г.
Наименование: 

Процедура по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по условията на Рамково споразумение № СПОР-416/02.10.2015 г. на ЦООП с предмет „Доставка на канцеларски материали”, обособена позиция № 1