Процедура по чл.93б, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по условията на Рамково споразумение № СПОР-427/26.10.2015 г. на ЦООП с предмет „Дост

Номер: 
8661
Дата на публикуване: 
16.11.2015 г.
Наименование: 

Процедура по чл.93б, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по условията на Рамково споразумение № СПОР-427/26.10.2015 г. на ЦООП с предмет „Доставка на копирна хартия ”, обособена позиция № 2