Покана с предмет: "Изготвяне на финансово-счетоводна, техническа и правна експертиза за 2014 г. по Договора за концесия на гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна, както и обобщаване на финансо

Номер: 
9012
Дата на публикуване: 
12.04.2016 г.
Наименование: 

Покана с предмет: "Изготвяне на финансово-счетоводна, техническа и правна експертиза за 2014 г. по Договора за концесия на гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна, както и обобщаване на финансово-счетоводните, техническите и правните експертизи по одобрените и признатите от концедента План за незабавни подобрения (ПНП) и Годишни инвестиционни планове (ГИП) за периода 2007 – 2013 години, публикувана под ID: 9052454 в АОП