Публична покана с предмет: “Проектиране и изпълнение на системите за видеонаблюдение и контрол на достъпа в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, публикувана в РОП под ID: 9052537

Номер: 
9000
Дата на публикуване: 
12.04.2016 г.
Наименование: 

Публична покана с предмет: “Проектиране и изпълнение на системите за видеонаблюдение и контрол на достъпа в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, публикувана в РОП под ID: 9052537

Покана (188.81 KB) Удостоверение за време

Приложение № 1 – Техническа спецификация (256.5 KB) Удостоверение за време

Приложение № 2 – Представяне на участника – образец (41.5 KB) Удостоверение за време

Приложение № 3 - Списък на екипа от ключови експерти, отговарящи за изпълнение на поръчката - образец (42 KB) Удостоверение за време

Приложение № 4 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката - образец (46 KB) Удостоверение за време

Приложение № 4.1 - Таблица за доказване на съответствието  (209.5 KB) Удостоверение за време

Приложение № 5 – Ценово предложение – образец (58.5 KB) Удостоверение за време

Приложение № 6 – Проект на договор (100.5 KB) Удостоверение за време

Протокол №1 (189.02 KB) Удостоверение за време

Протокол №2 (231.63 KB) Удостоверение за време

Протокол №3 (229.28 KB) Удостоверение за време

Договор Д32 от 30.06.2016 г.  (558.96 KB) Удостоверение за време

Приложения към Договор Д32:

Приложение №1 (1.45 MB) Удостоверение за време

Приложение №2 (2.38 MB) Удостоверение за време

Приложение №3 (179.66 KB) Удостоверение за време