Публична покана с предмет „Сервизно обслужване и ремонт на периферна и офис техника, собственост на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, публикувана в РОП под ID номер 9046125

Номер: 
8526
Дата на публикуване: 
23.09.2015 г.
Наименование: 

Публична покана с предмет „Сервизно обслужване и ремонт на периферна и офис техника, собственост на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, публикувана в РОП под ID номер 9046125

Покана (221 KB) Удостоверение за време

Приложение № 1 – Техническа спецификация (46.5 KB) Удостоверение за време

Приложение № 2 – Списък на периферна и офис техника, собственост на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, подлежаща на абонаментно обслужване (55.5 KB) Удостоверение за време

Приложение № 3 – Представяне на участника – образец (40 KB) Удостоверение за време

Приложение № 4 – Образец на ценово предложение (18.87 KB) Удостоверение за време

Приложение № 5 – Проект на договор (32.24 KB) Удостоверение за време

Протокол от работата на комисията (4.2 MB) Удостоверение за време

Договор № 62 от 23.11.2015 г. (8.44 MB) Удостоверение за време

Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП:

ID_9046125_D_62_2015.pdf (77.67 KB) Удостоверение за време

ID_9046125_D_62_2015.pdf (78.17 KB) Удостоверение за време

ID_9046125_D_62_2015.pdf (78.5 KB) Удостоверение за време

ID_9046125_D_62_2015.pdf (78.47 KB) Удостоверение за време

ID_9046125_D_62_2015.pdf (78.12 KB) Удостоверение за време