Публична покана с предмет „Извънгаранционно абонаментно обслужване и техническа поддръжка на климатичните инсталации и системи, собственост на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, публикувана в РОП с ID:9046124

Номер: 
8492
Дата на публикуване: 
23.09.2015 г.
Наименование: 

Публична покана с предмет „Извънгаранционно абонаментно обслужване и техническа поддръжка на климатичните инсталации и системи, собственост на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, публикувана в РОП с ID:9046124