Покана с предмет „Абонаментно сервизно обслужване на периферната техника, собственост на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, публикувана в РОП с ID: 9045054

Номер: 
8391
Дата на публикуване: 
20.08.2015 г.
Наименование: 

Покана с предмет „Абонаментно сервизно обслужване на периферната техника, собственост на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, публикувана в РОП с ID: 9045054