Покана с предмет „Застраховане на автомобилите, собственост на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията - застраховки „Каско”, „Злополука на лицата в МПС” и задължителна застраховка „Гражданска отговорност”, публикувана в РОП с

Номер: 
8380
Дата на публикуване: 
26.06.2015 г.
Наименование: 

Покана с предмет „Застраховане на автомобилите, собственост на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията - застраховки „Каско”, „Злополука на лицата в МПС” и задължителна застраховка „Гражданска отговорност”, публикувана в РОП с ID:9043235