Публична покана с предмет „Изготвяне на екологичен анализ за предоставяне на концесия на гражданско летище за обществено ползване София“, публикувана в РОП с ID: 9041377

Номер: 
8220
Дата на публикуване: 
30.04.2015 г.
Наименование: 

Публична покана с предмет „Изготвяне на екологичен анализ за предоставяне на концесия на гражданско летище за обществено ползване София“, публикувана в РОП с ID: 9041377