Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги при изпълнение на дейности по проект „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез усъвършенстване на знанията и пр

Номер: 
7378
Дата на публикуване: 
05.06.2014 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги при изпълнение на дейности по проект „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения за управление на софтуерни ИТ проекти в съответствие със съвременните методологии“, публикувана под номер 00042-2014-0005 в Регистъра на обществените поръчки

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Предоставяне на консултантски услуги при изпълнение на дейности по проект „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения за управление на софтуерни ИТ проекти в съответствие със съвременните методологии“ при следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Осигуряване на техническа експертиза за подготовка на Методика за мониторинг и контрол”;

Обособена позиция № 2: „Участие в мониторинга и контрола на дейностите по обучение с цел осигуряване на изчерпателност, достоверност и професионална експертиза на качеството на обучителните процеси и програми”.

Обявлението и решението са публикувани под номер 00042-2014-0005 в Регистъра на обществените поръчки на АОП.

 

1. Решение (141.42 KB)

2. Обявление (594.47 KB)

3. Заглавна страница на документацията (347.67 KB)

4. Документация (867 KB) (3.32 MB)

5. Отваряне на ценови оферти (41.21 KB)

6. Договор (15.45 MB) Удостоверение за време

7. Информация за гаранцията за участие (99.37 KB) Удостоверение за време

8. Информация за изпълнен договор (229.6 KB) Удостоверение за време

9. Информация за гаранцията за участие (99.38 KB) Удостоверение за време

 

Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП:

00042_2014_0005_D_31_2014.pdf (76.56 KB) Удостоверение за време