Публична покана с предмет „Извънгаранционно абонаментно техническо обслужване на пожароизвестителната и пожарогасителната инсталации в сградите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, публикувана в РОП на АОП под уникал

Номер: 
7134
Дата на публикуване: 
11.03.2014 г.
Наименование: 

Публична покана с предмет „Извънгаранционно абонаментно техническо обслужване на пожароизвестителната и пожарогасителната инсталации в сградите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, публикувана в РОП на АОП под уникален номер 9026771

Срокът на валидност на публичната покана е 19.03.2014 г.

Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП:

ID_9026771_D_17_2014.pdf (77.45 KB) Удостоверение за време

ID_9026771_D_17_2014.pdf (106.51 KB) Удостоверение за време

ID_9026771_D_17_2014.pdf (77.74 KB)Удостоверение за време

ID_9026771_D_17_2014.pdf (77.37 KB) Удостоверение за време

ID_9026771_D_17_2014.pdf (77.46 KB) Удостоверение за време

ID_9026771_D_17_2014.pdf (77.07 KB) Удостоверение за време

ID_9026771_D_17_2014.pdf (77.37 KB) Удостоверение за време

ID_9026771_D_17_2014.pdf (77.37 KB) Удостоверение за време

ID_9026771_D_17_2014.pdf (77.37 KB) Удостоверение за време

ID_9026771_D_17_2014.pdf (77.37 KB) Удостоверение за време

ID_9026771_D_17_2014.pdf (77.8 KB) Удостоверение за време

ID_9026771_D_17_2014.pdf (77.78 KB) Удостоверение за време

ID_9026771_D_17_2014.pdf (77.06 KB) Удостоверение за време

ID_9026771_D_17_2014.pdf (77.06 KB) Удостоверение за време

ID_9026771_D_17_2014.pdf (77.05 KB) Удостоверение за време

ID_9026771_D_17_2014.pdf (79.2 KB) Удостоверение за време

ID_9026771_D_17_2014.pdf (79.19 KB) Удостоверение за време

ID_9026771_D_17_2014.pdf (79.19 KB) Удостоверение за време

ID_9026771_D_17_2014.pdf (79.2 KB) Удостоверение за време