Обществени поръчки до 01.10.2014 г.

N: Дата на създаване на електронната преписка Наименование
6736 04.10.2013 г. Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Частично обновяване на компютърната техника и оборудване в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, публикувана под номер: 00042-2013-0011 в Регистъра на обществените поръчки
6727 02.10.2013 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Публикуване на материали по теми, свързани с Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 в интернет издания”, публикувана под номер: 00042-2013-0010 в Регистъра на обществените поръчки
6554 26.07.2013 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на цялостна експлоатационна поддръжка на работоспособността на инфраструктурната среда на системите на електронното правителство”, публикувана под номер: 00042-2013-0007 в Регистъра на обществените поръчки
6496 11.07.2013 г. Публична покана с предмет: „Застраховки „Каско”, „Злополука на лицата в МПС” и задължителна застраховка „Гражданска отговорност” за автомобилите, ползвани от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, публикувана в РОП под № 9017549
6385 21.05.2013 г. Обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания на служители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
6349 29.04.2013 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка и доставка на рекламни материали за нуждите на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г.”
6255 25.03.2013 г. Публична покана с предмет „Техническо обслужване, ремонтни дейности, доставка и монтаж на резервни части и консумативи на моторни превозни средства ползвани от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, публикувана в Портала на АОП под № 9013558
6223 12.03.2013 г. Публична покана с предмет: „Застраховка на недвижими имоти – публична държавна собственост, предоставени за управление на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията находящи се в: гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9-11; гр. София, ул. „Гурко” № 5 и № 6; гр. София ул. ”Самуил” № 79; гр. Видин, ул. „Батенберг” № 8; гр. София, район Сердика, ул.202 и с. Долни Лозен", публикувана с уникален код 9013018 на Портала за обществени поръчки
6101 17.01.2013 г. Публичната покана с предмет „Изготвяне на концесионни анализи - правен, технически и финансово-икономически, за обект „Пристанищен терминал „Русе-изток”, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе”, проекти на обосновка на концесията по чл. 21 от Закона за концесиите и концесионен договор”, публикувана в РОП под № 9011196
6067 27.12.2012 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подготовка, организация и провеждане на публични събития за нуждите на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г.,

Страници