Покана за участие в регионална медийна кампания за популяризиране на проектите на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. сред широката общественост

12.11.2020 г.

До всички заинтересовани радио-оператори с валиден лиценз за излъчване с регионален и/или местен обхват, попадащи в административни области: Пловдив, Бургас, Русе, Благоевград