Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
16.02.2018 г.
Наименование: 

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дизайн, разработване, внедряване и верификация на EUCISE2020 адаптер в съответствие с инженеринговите услуги, поддържащи прилагането на EUCISE2020 мрежата и съпровождащи услуги по време на демонстрационната фаза на обмен на данни" по проект „Европейска тестова платформа за обща морска среда за информационен обмен в перспективата на 2020“(EUCISE 2020)

Краен срок за подаване на документи: 
петък, 09.03.2018 г., 17:30 ч.
Вид: 
Публично състезание
Обект на процедурата: 
Услуги

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: