Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
14.06.2016 г.
Наименование: 

„Договаряне без предварително обявление“ за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на топлинна енергия за нуждите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, публикувана в РОП на АОП с уникален номер 00042-2016-0003

Вид: 
Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: 
Доставки

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: