Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
05.07.2018 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на леки автомобили“

със следните обособени позиции:

обособена позиция № 1: „Леки автомобили с брой места за сядане 4+1“;

обособена позиция № 2: „Лек автомобил с брой места за сядане 8+1“;

обособена позиция № 3: „Лек автомобил с брой места за сядане 6+1".

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 06.08.2018 г., 17:30 ч.
Вид: 
Открита процедура
Обект на процедурата: 
Доставки

Откриване

Решение

Обявление

Документация

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: