Номер в РОП: 
Статус: 
Прекратена
Дата на създаване на електронната преписка: 
27.04.2018 г.
Наименование: 

Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Одит на нетните разходи от извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии през 2017 година“

Удължен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 17.05.2018 г., 17:30 ч.
Основание за удължаване на срока за подаване на документи: 

чл. 188, ал. 2 от ЗОП

Номер в РОП: 9076036

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 14.05.2018 г., 17:30 ч.
Вид: 
Събиране на оферти с обява
Обект на процедурата: 
Услуги

Откриване

Обявление

Документация

Изменение

Работа на комисията

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: